מאחורי הקלעים

בעידן שבו התקשורת משפיעה על סדר היום הציבורי, פעילות יחסי ציבור ודוברות היא כלי מקצועי ואפקטיבי, באמצעותה 

ניתן לחשוף את הספרים בפני ציבור העיתונאים, הציבור הרחב, מובילי דעת קהל, ציבור הלקוחות ועוד.

פעילות יחסי הציבור כוללת בין היתר: 

* בניית תכנית פעילות תקשורתית ובניית אסטרטגיה תקשורתית לחשיפת כל ספר בנפרד.

* חשיפת הספר, בפני ציבור אנשי התקשורת, מובילי דעת קהל, ציבור הלקוחות והציבור הרחב.

* חשיפת מחברי הספרים, בפני העיתונאים הארציים והמוניציפליים. 

* ניהול הודעות שוטפות אינפורמטיביות והצעות לראיונות.  

* ייזום שיתופי פעולה תקשורתיים עם המדיה הכתובה והמשודרת.

* פייסבוק - סיוע בהעלאת תכנים למדיה הדיגיטלית, תכנון אסטרטגיה לחשיפה מיטבית.

* ליווי אישי של הלקוחות בראיונות מצולמים ובפגישות עם כתבים – כולל הכנה לפני ראיונות. 

* טיפול באירועי השקה -  הזמנת עיתונאים + ליווי האירוע מתחילתו ועד סופו.

* שליחת ספרים לעיתונאים מובילים בתחום הספרות + מיוחדים.

* הכנת תחקיר מקדים על מחבר/ת הספר, כולל אנקדוטות הקשורות בספר.

* הכנת דף מסרים לקראת ראיונות במדיה המשודרת.