כתבות, ראיונות ומה שביניהם

** הכנת תחקירים מקדימים, כתיבת הודעות לתקשורת, הצעות לכתבות וראיונות.                                                  

** הכנת כתבות, הכנת הזמנות לסיקור עיתונאים, עריכת טקסטים.

** הפצת הודעות והצעות לראיונות וסיקור במטרה לעלות נושאים שונים על סדר היום הציבורי.

** ייזום כתבות וראיונות תוך מתן דגש לחשיפה מרבית בכל כלי התקשורת הארציים 

    והמקומיים, במדיה הכתובה, המשודרת והדיגיטלית.