אסטרטגיה ותדמית

** בניית אסטרטגיה תקשורתית לחשיפה מרבית תוך התחשבות באופי הלקוח. 

** בניית אסטרטגיית מיתוג על מנת למצב את הלקוח כמוביל דעה בתחומו. 

** בניית תדמית, תכנון וביצוע מהלכים טקטיים שמטרתם בניית תדמית חיובית ללקוח.

** ניהול משברים כולל: זיהוי המשבר, בניית אסטרטגיה לניהול משברים, טיפול מול כל   

    הגורמים הרלוונטיים, תוך ליווי אישי וצמוד, מתן תגובות.